סוגים של עדשות מגע סקלרליות ד”ר ניר ארדינסט

חלוקת העדשות הסקלרליות התבצעו בעבר על פי גודל העדשה בלבד.
סיווג נוסף מקנה חלוקה של העדשות המגע הסקלרליות שאינה מבוססת רק על קוטר העדשה אלא גם על מאפייני טכניקת ההתאמה.

 

סוגים של עדשות מגע סקלרליות: אינדיקציות להתאמת עדשות מגע סקלרליות

בעבר, התאמת עדשות מגע סקלרליות היו מגבלות למדי, שיפור חומרי הגלם וטכנולוגיות הייצור יחד עם גישה שונה גרמו לכך שכיום התאמת עדשות מגע סקלרליות יכולות להתאים בקשת רחבה ומגוון גדול של אינדקציות.
עדשות מגע סקלרליות מוצלחות ביותר במגוון רחב ביותר של מחלות וליקויים במשטח העין.
כמו גן ניתן להתאים עדשות מגע סקלרליות כעדשות טיפוליות להגנה על משטח העין, לליקוי רפרקציות חריגות שעדשות מגע אחרות אינם מוצלחות, סיבות קוסמטיות ופעילות ספורטיבית.9-12
דר’ איפ ואן דר וורף (Eef van der Worp) ומילס נוהגים לחלק את האינדיקציות להתאמת עדשות מגע סקלרליות לשלושה קבוצות גדולות:

 

  1. שיפור ראייה
  2. הגנה על הקרנית
  3. עדשות מגע סקלרלית להולכה תרופתית
  4. קוסמטי
  5. קולנוע
  6. ספורט

 

סוגי עדשות מגע סקלרליות

סוג עדשת המגע הסקלרלית נקבע ע”י קוטרה ואופי המרקם של פני העדשה. מבחינת המרקם של העדשה,  ישנם עדשות מגע סקלרליות משני סוגים עיקריים:

 

א. אטומות ללא נקבים או חורים (Sealed)

ב. מנוקבות או מחוררות (Fenestrated)

סוגים של עדשות מגע סקלרליות:גודל העדשה הסקלרלית

סיווג קלאסי

הסיווג הקלאסי של העדשות המגע הסקלרליות מתחשב בקוטר העדשה כגורם בלעדי לסיווג (טבלה מס’ 1). עדשת מגע סקלרלית קורניו-סקלרלית גודלה יותר מעדשה לימבלית והינה בעלת קוטר של 12.9 מ”מ עד 13.5 מ”מ.
עדשת מגע סמי סקלרלית או עדשת מגע חצי סקלרלית הינה בעלת קוטר של 13.6 מ”מ עד 14.9 מ”מ. עדשת מגע מיני סקלרלית (השם מטעה ולמעשה העדשה גדולה יותר מעדשת סמי סקלרלית) הינה בעלת קוטר של 15 מ”מ עד 17.99 מ”מ (עד 18 מ”מ).
עדשת סקלרלית מלאה הינה הגדולה ביותר ונעה בין קוטר של 18 מ”מ עד 25 מ”מ.

סיווג מאת SLS

בשנת 2011 האיגוד של חינוך עדשות המגע הסקלרליות הגדיר מחדש את סוגי עדשות המגע הסקלרליות לפי גודלם וגם לפי מאפייני ההתאמה שלהם.
את העדשות קורנאליות – עדשות מגע מקוטר 8.0 מ”מ עד 12.5 מ”מ. לעדשות מגע קרנאליות אין מאגר דמעות והן כולן נתמכות בקרנית ומותאמות בין הגובלת.

עדשות מגע קורניו-סקלרלית – עדשות מגע מקוטר 12.5 מ”מ עד קוטר 15 מ”מ. לעדשות מגע קורניו-סקלרלית יש מאגר דמעות קטן ומוגבל והן נתמכות בקרנית והן בסקלה ומותאמות מאחורי הגובלת.

עדשות מגע סקלרליות – עדשות מגע מקוטר 15.0 מ”מ עד קוטר 18 מ”מ. לעדשות מגע סקלרלית יש מאגר דמעות גדול והן נתמכות בקרנית בסקלה. עדשות מגע סקלרליות מתחלקות ל2 סוגי :

עדשות מגע מיני סקלרליות – עדשות מגע מקוטר 15.0 מ”מ עד 18 מ”מ

עדשות מגע סקלרליות מלאות – עדשות מגע מקוטר 18.0 מ” מעד 24 מ”מ

 

סוג עדשת המגע הסקלרלית נקבע לפי קוטר העדשה, כל מ”מ בודד או כמה מ”מ תוספת (ושינו עיצוב בהתאם) ישנו את הסוג של עדשת המגע הסקלרליות.
כל סוג של עדשת מגע סקלרלית תספק מרווח שונה ממשטח העין ואף דינמיקה שונה של שחלוף הדמעות והנוזלים.3,5,6,14 עדשה סקלרלית מורכבת יותר מעדשה קורנאלית ומחולקת לאזורי מבנה.

עדשת מגע קורניו-סקלרלית

עלייה בקוטר של 3-4 מ”מ מעדשות מגע קשות יחד עם שינוי עיצוב תיצור עדשה מגע קורניו-סקלרלית אשר תספק מגע טבעתי עדין מסביב לגובלת.3,5,6,14

 

עדשת מגע חצי סקלרלית

עדשת מגע חצי סקלרלית-קוטרן גדול ב-2 מ”מ מהעדשות הקורניו-סקלרליות. בעדשת מגע חצי סקלרלית קיים מנח ומגע גדול במקצת בהשוואה לעדשה מגע קורניו-סקלארלית.3,5,6,14

 

עדשת מגע מיני סקלרלית

עליית קוטר של עד 3 מ”מ מעדשת מגע חצי סקלרלית תספק עדשת מגע מיני סקלרלית. עדשת מגע סקלרלית מגיעה בתוספת של עד 6 מ”מ מעדשת מגע מיני סקלרלית.

 

עדשת מגע סקלרלית מלאות

למעשה עדשות מגע מיני סקלרליות הן עד קוטר של 18 מ”מ וניתן להגדירם עד קוטר של 17.99. כל קוטר גדול מכך יוגדר כעדשות מגע סקלרליות מלאות.
עדשת מגע סקלרלית מלאות הן בקוטר של 18 מ”מ עד 25 מ”מ כאשר רוב העדשות נעות בין 18 מ”מ ל 24 מ”מ.3,5,6,14

 

סוגים של עדשות מגע סקלרליות: גודל עדשת מגע הסקלרלית והשפעתה על ההתאמה

 

סוגים של עדשות מגע סקלרליות: בחירת קוטר עדשת מגע סקלרלית

אנשי המקצוע מניחים לעיתים כי עדשת מגע סקלרלית בעלת קוטר שאינו גדול יחסית תספק התאמה בריאה, טובה ונוחה יותר כיוון שעדשת סקלרלית בעלת קוטר קטן מזכירה עדשת מגע קשה רגילה.
הדבר אינו נכון ועדשות מגע סקלרליות בעלות קוטר נמוך יחסית כדוגמת עדשות מגע קורניו-סקלרליות או עדשות מגע חצי סקלרלית עלולות לגרום ללחץ מכני רב על הגובלת, דבר אשר עלול להסתיים בסיבוך חמור של ליקוי תאי הגזע בגובלת (איור 4).

 

סוגים של עדשות מגע סקלרליות:השפעתה על ההתאמה

יש למדוד היטב את קוטר הקרנית אם בכל זאת ההתאמה תתבצע על סוגי עדשות מגע סקלרליות מסוג קורניו-סקלרליות או עדשות מגע חצי סקלרלית.3,5,6,14 עדשות מגע מיני סקלרלית (הנחשבת לפופולארית ביותר) או עדשת מגע סקלרלית מלאה למרות גודלם, מספקות את ההתאמה הבטוחה ביותר והבריאה ביותר כל עוד נצמדים למספר כללים שאינם מורכבים בהתאמה והאחזקה של עדשות מגע אלו.3,5,6,14

המאמר סוגים של עדשות מגע סקלרליות כפוף לזכיות יוצרים – אין להעתיק ו/או לשכתב בכל אמצעי דיגיטלי או מכני