[rev_slider_vc]

השאר פרטים, נחזור בהקדם

  התאמת עדשות מגע לקרטוקונוס וקרניות מעותות

  סוגי העדשותעדשות מגע לקרטוקונוס

  מגוון עצום של סוגים וחברות של עדשות מגע לקרטוקונוס.

  לחץ להסברים

  מידע על בדיקותהסבר על תהליך הבדיקה

  במרכז לקרטוקונוס יש החזר מלא מכל קופות החולים.

  לחץ להסברים

  מיפוימיפוי קרנית ובדיקות

  במרכז לקרטוקונוס נמצאים מיפויי קרנית מתקדמים ביותר.

  לחץ להסברים

  וידאו

  סוגי עדשות מגע במרכז לקרטוקונוס

  במרכז לקרטוקונוס נמצאים מגוון עצום של סטים לקרטוקונוס (ערכות התאמה/חברות/יצרנים של עדשות מגע)