הרכבה והסרה של עדשת המגע הסקלרלית דר’ ניר ארדינסט

הרכבה והסרה של עדשת המגע ע”י הפציינט הסקלרלית דורשת תרגול ומיומנות נרכשת. לרוב הפציינטים מצליחים להרכיב ולהסיר את העדשות במהירות. תמיד יש להנחות את הפציינט לשטוף היטב ידיים בסבון ומים ולייבשם לפני ההרכבה וההסרה של העדשות הסקלרליות. משאבת (DMV) הרכבה ומשאבת  (DMV)הסרת של עדשות המגע הסקלרליות הינה כלי עזר חשוב שמקל רבות על ההרכבה וההסרה של עדשות המגע הסקלרליות.

הרכבה והסרה של עדשת המגע הסקלרלית: הרכבת העדשה

  • יש למלא את קערית העדשה בתמיסת סליין ללא חומר משמר וללא שימוש בתמיסות לעדשות מגע (כדי למנוע רעילות מחומרים משמרים).
  • הפציינט צריך לכוון את אפו לכוון הרצפה. בצורה כזו לא יישפכו נוזלים מתוך העדשה ולא ייווצרו בועות לכודות מתחת לעדשה.
  • לאחר מכן, על הפציינט להחזיק את העדשה בעזרת 3 אצבעות או ע”י משאבה.
  • החלק את העדשה מתחת לעפעף עליון ואח”כ מתחת לעפעף תחתון.
  • אם משתמשים במשאבה, יש ללחוץ על הקצה כדי לשחרר אותה מהעדשה ולהתבונן בחור במרכז העדשה.
  • לבסוף, יש לבדוק אם יש בועות לכודות (נובעות מהטייה של העדשה).
  • במידה ויש בועות לכודות יש להסיר את העדשה הסקלרלית ולהרכיבה שוב.

הרכבה והסרה של עדשת המגע הסקלרלית: הוצאת העדשה

  • אם קיימת הצמדות חזקה יש לעסות בעדינות את הסקלרה כדי לשבור את הואקום.
  • יש למקם את המשאבה בשליש התחתון של עדשת המגע ולהוציא את העדשה מהעין תוך כדי תנועות העדשה למעלה והחוצה.
  • עדשות בעלות קוטר קטן (למשל קורניו סקלרליות) יש להוציא ע”י דחיפת העפעפיים מתחת לעדשה או ע”י מתיחת הקנטוס הלטרלי.